Jak wybrać odpowiedni podnośnik koszowy?

Wybór najlepszego podnośnika koszowego w Łodzi do prac wykonywanych na wysokości, nie jest decyzją łatwą i wymaga czasu oraz przemyślenia. Należy wziąć pod uwagę wielkość przestrzeni roboczej, minimalną niezbędną wysokość roboczą oraz maksymalny udźwig. Wszyscy korzystamy z podnośników koszowych, aby dostać się na wysokość, gdy konieczne jest wykonanie pracy na dużej wysokości. W zależności od charakteru pracy dostępne są różne typy podestów dostępowych. Warunki pracy mogą się różnić w zależności od rodzaju branży, w której pracujemy, a każda branża ma inne wymagania. Załóżmy, że branża budowlana wymaga pracy na zewnątrz, natomiast branża zarządzania obiektami musi pracować w pomieszczeniach, a branża lotnicza potrzebuje swobodnego i elastycznego podestu dostępowego do pracy na wysokościach. 

Typy podnośników koszowych 

Podnośnik koszowy przegubowy posiada sekcje, które umożliwiają mocowanie na różnych wysokościach w celu wykonania zadania. Ramię można regulować w pionie i poziomie. Elektryczne podnośniki wysięgnikowe są wykorzystywane do prac wewnątrz budynków na równych powierzchniach, natomiast prace w trudnym terenie na zewnątrz można wykonywać za pomocą podnośników spalinowych. Podnośniki teleskopowe są również używane do uzyskiwania dostępu do wysokości, podobnie jak podnośniki przegubowe, natomiast podnośniki teleskopowe mogą pracować jako platformy dostępowe proste i z drążkiem. Mogą one wysuwać się tylko w kierunku pionowym, a podnośniki teleskopowe osiągają maksymalną wysokość pionową w porównaniu z innymi podnośnikami. Podnośniki nożycowe są również jednymi z najczęściej używanych podnośników pneumatycznych. Służą one do przemieszczania się w kierunku pionowym. Podnośniki nożycowe mogą być używane do przemieszczania personelu w kierunku pionowym w górę lub w dół. Typ podnośników nożycowych można podzielić na kategorie ze względu na rodzaj zasilania. Elektryczne podnośniki nożycowe są najbardziej preferowane do pracy wewnątrz pomieszczeń na równych powierzchniach, ze względu na brak emisji spalin i niebrudzące opony.

Jak wybrać odpowiedni podnośnik koszowy?

Styl pracy ma wpływ na typowe funkcje sprzętu. Dostępne są również specjalne opcje i akcesoria umożliwiające dostosowanie maszyny do określonych zastosowań, takich jak przenoszenie materiałów lub ochrona dodatkowa. Ważna jest również liczba osób, które muszą przebywać na platformie. Różne urządzenia mają różne rozmiary koszy, punkty wejścia oraz poziomy operatora i nośności. Wreszcie, zrozumienie doświadczenia i poziomu wyszkolenia samego operatora ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodnego dostawcy usług leasingowych. Pomaga to określić, czy przed rozpoczęciem pracy wymagane jest szkolenie operatora lub szkolenie zapoznawcze. Przeszkody stałe, takie jak woda, rowy lub stałe konstrukcje, wyznaczają zakresy pionowe i poziome wymagane do wejścia do pracy w wysoko położonych miejscach. Niektóre z nich posiadają również specjalną funkcję umożliwiającą umieszczenie kosza operatora wokół podniesionej przeszkody w wąskim środowisku pracy. W takim przypadku rozmiar podwozia i zwrotność maszyny (promień skrętu, sterowanie proporcjonalne i inne opcje sterowania) mogą mieć również kluczowe znaczenie dla operacji w terenie. Należy rozważyć, gdzie sprzęt może być używany (wewnątrz lub na zewnątrz), czy łatwo jest zdobyć paliwo lub energię elektryczną oraz czy wymaga przemieszczania się na duże odległości lub długotrwałego użytkowania. Czynniki te pozwolą na uzyskanie odpowiedniej równowagi pomiędzy wydajnością napędu, kosztami, efektywnością energetyczną i dostępnością.