Instalacje gazowe i przyłącza gazowe w Olsztynie

Warunkiem bezpiecznej eksploatacji instalacji gazowej jest potwierdzenie prawidłowej budowy turbiny w odbiorze. Zalecamy, które rury gazowe wybrać i jak je zainstalować. W umowie przyłączeniowej obiecujemy rozpoczęcie zakupów gazu ziemnego w określonym terminie. Następnie należy przygotować się do montażu wewnętrznego (od zbiornika gazu do domu do wnętrza obiektu). To jest nasze zadanie i najlepiej dopasować się do planowanej daty połączenia. Pozwolenie na budowę jest wymagane na wewnętrzne instalacje gazowe (o ile nie jest zawarte w pozwoleniu na budowę domu).

Instalacje gazowe – odpowiednie rury

Domowe instalacje gazowe mogą być wykonane z czarnych rur stalowych bez szwu lub ze szwem, które można podłączyć do drutów poprzez spawanie (na zewnątrz, od głównego kranu (jeśli jest zainstalowany w ogrodzonej skrzynce) do ściany domu i wewnątrz domu) lub być wykonane z twardej miedzi Rury wykonuje się metodą spawania (tylko w pomieszczeniach). Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać ważne pozwolenia, zanim będą mogły być stosowane w polskich instalacjach gazu ziemnego. W celu uzyskania wymaganej trasy montażu należy przyspawać lub połączyć rurkę stalową w urządzeniu gazowym z gwintowaną kształtką z żeliwa białego i uszczelnić ją (taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą). Aby zapobiec ich korozji, należy je pomalować. 

Rury miedziane są odporne na korozję, ale pod wpływem temperatury ulegają znacznemu wydłużeniu, dlatego rury miedziane należy układać w sposób umożliwiający naturalną kompensację wydłużenia. W celu uzyskania wymaganej ścieżki stosuje się mosiężne łączniki i kształtki uszczelnione taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą. Ułożyć rurę w instalacji gazowej na ścianie i zamocować obejmami. Nie należy ich wprowadzać do pomieszczeń mieszkalnych. Jeśli nie można tego uniknąć, nie wolno stosować połączeń gwintowanych. W takim przypadku najlepiej zastosować twardą rurę miedzianą – bez złączek. 

Jak skutecznie ukryć przewody?

Kable można schować w rowkach zakrytych nieuszczelnionym ekranem lub – ale tylko w przypadku rur stalowych, bo rurek miedzianych jest za małe – można je wypełnić tynkiem, nie będą one korodować pod wpływem tynku, a gdy w użyciu Łatwo jest usunąć niezbędne. Należy zachować bezpieczną odległość między gazociągiem a innymi urządzeniami (zwłaszcza elektrycznymi).

Powinny być oddalone co najmniej 60 cm od gniazd, łączników i innych urządzeń elektrycznych iskrowych oraz co najmniej 10 cm od pionowych rur wodociągowych i centralnego ogrzewania. Na stronie internetowej https://olsztynhydraulik.pl/ można zasięgnąć więcej informacji na temat instalacji gazowych oraz przyłączy gazowych Olsztyn. Informacje są kompletne i umożliwiają znalezienie odpowiedzi na najbardziej poszukiwane pytania. Hydraulik Olsztyn to pełen profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków, wielu klientów już mu zaufało.